ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT VINFAST

ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT CHO VFe34 Từ 590.000.000 Đ
 • Không chi phí khấu hao
 • Không chi phí tài chính
 • Không lãi
 • Giá đã bao gồm VAT
ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT CHO President Từ 4.600.000.000 Đ
 • Không chi phí khấu hao
 • Không chi phí tài chính
 • Không lãi
 • Giá đã bao gồm VAT
ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT CHO LUX A2.0 Từ 881.695.000 Đ
 • Không chi phí khấu hao
 • Không chi phí tài chính
 • Không lãi
 • Giá đã bao gồm VAT
ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT CHO LUX SA2.0 Từ 1.226.165.000 Đ
 • Không chi phí khấu hao
 • Không chi phí tài chính
 • Không lãi
 • Giá đã bao gồm VAT
ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT CHO FADIL Từ 382.500.000 Đ
 • Không chi phí khấu hao
 • Không chi phí tài chính
 • Không lãi
 • Giá đã bao gồm VAT